Usage statistics for sagalina.com

Period för summering: Mars 2019
Skapad 22-mar-2019 04:42 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Mars 2019
Totalt antal träffar 83712
Totalt antal filer 74853
Summa Sidor 81647
Summa Besökare 6545
Total kB Files 651236
Totalt antal unika klientadresser 3440
Totalt antal unika URLer 114
Totalt antal unika hänvisningar 89
Totalt antal unika klienttyper 538
. Medel Max
Träffar per timme 158 503
Träffar per dag 3805 8123
Filer per dag 3402 7690
Sidor per dag 3711 8018
Sites per Day 156 288
Besök per dag 297 366
kB Files per Day 29602 70856
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 89,42% 74853
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 24
Code 302 - Found 0,97% 812
Code 404 - Not Found 9,58% 8023

Daglig användning för Mars 2019

Daglig statistik för Mars 2019
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F
1 958 1,14% 488 0,65% 882 1,08% 300 4,58% 224 6,51% 1907 0,29%
2 694 0,83% 374 0,50% 595 0,73% 290 4,43% 234 6,80% 1231 0,19%
3 970 1,16% 618 0,83% 880 1,08% 331 5,06% 271 7,88% 2013 0,31%
4 1205 1,44% 636 0,85% 1090 1,34% 366 5,59% 288 8,37% 2674 0,41%
5 900 1,08% 506 0,68% 821 1,01% 307 4,69% 244 7,09% 1318 0,20%
6 727 0,87% 407 0,54% 621 0,76% 269 4,11% 216 6,28% 1665 0,26%
7 1034 1,24% 543 0,73% 941 1,15% 336 5,13% 274 7,97% 2758 0,42%
8 861 1,03% 497 0,66% 723 0,89% 318 4,86% 260 7,56% 1851 0,28%
9 937 1,12% 494 0,66% 830 1,02% 333 5,09% 248 7,21% 1980 0,30%
10 7613 9,09% 7068 9,44% 7550 9,25% 321 4,90% 222 6,45% 64159 9,85%
11 7578 9,05% 7230 9,66% 7497 9,18% 352 5,38% 271 7,88% 65267 10,02%
12 7648 9,14% 7213 9,64% 7524 9,22% 355 5,42% 277 8,05% 65611 10,07%
13 8123 9,70% 7600 10,15% 8018 9,82% 282 4,31% 205 5,96% 70856 10,88%
14 7876 9,41% 7576 10,12% 7788 9,54% 317 4,84% 255 7,41% 69110 10,61%
15 8060 9,63% 7690 10,27% 7968 9,76% 326 4,98% 273 7,94% 68542 10,52%
16 8007 9,56% 7529 10,06% 7918 9,70% 294 4,49% 242 7,03% 68518 10,52%
17 7922 9,46% 7613 10,17% 7856 9,62% 250 3,82% 176 5,12% 69438 10,66%
18 7852 9,38% 7540 10,07% 7778 9,53% 275 4,20% 209 6,08% 68857 10,57%
19 3060 3,66% 2468 3,30% 2917 3,57% 302 4,61% 241 7,01% 20834 3,20%
20 829 0,99% 387 0,52% 734 0,90% 296 4,52% 228 6,63% 1146 0,18%
21 750 0,90% 336 0,45% 622 0,76% 290 4,43% 239 6,95% 1392 0,21%
22 108 0,13% 40 0,05% 94 0,12% 50 0,76% 40 1,16% 107 0,02%

Användning timme för timme för Mars 2019

Statistik timme för timme för Mars 2019
Timme Träffar Filer Sidor kB F
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 166 3671 4,39% 145 3197 4,27% 160 3541 4,34% 1275 28050 4,31%
1 169 3726 4,45% 152 3353 4,48% 166 3670 4,49% 1325 29159 4,48%
2 179 3949 4,72% 157 3466 4,63% 176 3891 4,77% 1376 30279 4,65%
3 179 3945 4,71% 154 3407 4,55% 174 3843 4,71% 1311 28837 4,43%
4 166 3657 4,37% 152 3347 4,47% 163 3587 4,39% 1329 29242 4,49%
5 160 3541 4,23% 147 3246 4,34% 158 3477 4,26% 1307 28745 4,41%
6 172 3790 4,53% 157 3456 4,62% 166 3665 4,49% 1342 29517 4,53%
7 145 3211 3,84% 133 2935 3,92% 142 3142 3,85% 1172 25774 3,96%
8 150 3315 3,96% 136 2992 4,00% 146 3218 3,94% 1175 25851 3,97%
9 166 3668 4,38% 140 3101 4,14% 163 3589 4,40% 1232 27114 4,16%
10 171 3775 4,51% 138 3041 4,06% 168 3712 4,55% 1204 26498 4,07%
11 158 3485 4,16% 142 3134 4,19% 155 3417 4,19% 1218 26797 4,11%
12 154 3407 4,07% 140 3097 4,14% 150 3306 4,05% 1225 26958 4,14%
13 151 3341 3,99% 138 3050 4,07% 147 3241 3,97% 1218 26791 4,11%
14 152 3351 4,00% 137 3028 4,05% 147 3234 3,96% 1176 25875 3,97%
15 152 3363 4,02% 140 3087 4,12% 148 3262 4,00% 1224 26936 4,14%
16 147 3235 3,86% 132 2915 3,89% 143 3163 3,87% 1149 25268 3,88%
17 152 3365 4,02% 137 3029 4,05% 148 3260 3,99% 1176 25866 3,97%
18 153 3380 4,04% 136 3010 4,02% 150 3314 4,06% 1174 25837 3,97%
19 149 3296 3,94% 136 3003 4,01% 145 3201 3,92% 1201 26421 4,06%
20 148 3275 3,91% 134 2948 3,94% 144 3188 3,90% 1171 25773 3,96%
21 148 3270 3,91% 133 2944 3,93% 145 3198 3,92% 1161 25539 3,92%
22 155 3427 4,09% 141 3102 4,14% 151 3334 4,08% 1253 27576 4,23%
23 148 3269 3,91% 134 2965 3,96% 145 3194 3,91% 1206 26533 4,07%

Vanligaste 30 utav totalt 114 URLer
# Träffar kB F URL
1 65360 78,08% 614397 94,34% /@/register.php
2 4442 5,31% 3566 0,55% /
3 1270 1,52% 11714 1,80% /@//register.php
4 508 0,61% 3002 0,46% /@/
5 464 0,55% 264 0,04% /@/rss.php
6 242 0,29% 1325 0,20% /@//profile.php
7 231 0,28% 306 0,05% /@//include/securimage_show.php
8 225 0,27% 1311 0,20% /@//
9 211 0,25% 143 0,02% /__/
10 200 0,24% 136 0,02% /___/
11 181 0,22% 113 0,02% /_/
12 124 0,15% 1158 0,18% /@//register.php/login.php
13 114 0,14% 865 0,13% /@//edit_profile.php
14 114 0,14% 900 0,14% /@//edit_profile.php/edit_profile.php
15 95 0,11% 58 0,01% /___/Smarty/
16 95 0,11% 188 0,03% /stats/
17 68 0,08% 45 0,01% /__/group/
18 50 0,06% 34 0,01% /__/group/include/
19 47 0,06% 32 0,00% /__/group/include/component/
20 43 0,05% 28 0,00% /__/group/include/component/block/
21 27 0,03% 158 0,02% /@/contact_us.php
22 23 0,03% 111 0,02% /@//templates/default/js/melody.dev.js
23 23 0,03% 141 0,02% /@/topvideos.php
24 22 0,03% 129 0,02% /@//js/swfobject.js
25 22 0,03% 440 0,07% /@//templates/default/js/jquery.carouFredSel.min.js
26 22 0,03% 81 0,01% /@//templates/default/js/jquery.tagsinput.min.js
27 22 0,03% 28 0,00% /@//templates/default/js/jquery.touchwipe.min.js
28 22 0,03% 95 0,01% /@//templates/default/js/jquery.uniform.min.js
29 22 0,03% 111 0,02% /@/category.php
30 21 0,03% 188 0,03% /@//category.php

Vanligaste 10 utav totalt 114 URLer By kB F
# Träffar kB F URL
1 65360 78,08% 614397 94,34% /@/register.php
2 1270 1,52% 11714 1,80% /@//register.php
3 4442 5,31% 3566 0,55% /
4 508 0,61% 3002 0,46% /@/
5 242 0,29% 1325 0,20% /@//profile.php
6 225 0,27% 1311 0,20% /@//
7 124 0,15% 1158 0,18% /@//register.php/login.php
8 114 0,14% 900 0,14% /@//edit_profile.php/edit_profile.php
9 114 0,14% 865 0,13% /@//edit_profile.php
10 13 0,02% 733 0,11% /@//templates/default/css/new-style.css

Vanligaste 10 utav totalt 33 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 4442 5,31% 4661 75,37% /
2 1270 1,52% 471 7,62% /@//register.php
3 508 0,61% 243 3,93% /@/
4 22 0,03% 171 2,77% /@/category.php
5 242 0,29% 155 2,51% /@//profile.php
6 464 0,55% 145 2,34% /@/rss.php
7 181 0,22% 62 1,00% /_/
8 211 0,25% 60 0,97% /__/
9 65360 78,08% 45 0,73% /@/register.php
10 200 0,24% 41 0,66% /___/

Vanligaste 10 utav totalt 35 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 4442 5,31% 4795 76,00% /
2 1270 1,52% 559 8,86% /@//register.php
3 508 0,61% 270 4,28% /@/
4 242 0,29% 158 2,50% /@//profile.php
5 114 0,14% 99 1,57% /@//edit_profile.php/edit_profile.php
6 22 0,03% 63 1,00% /@/category.php
7 200 0,24% 55 0,87% /___/
8 211 0,25% 51 0,81% /__/
9 95 0,11% 40 0,63% /___/Smarty/
10 181 0,22% 29 0,46% /_/

Vanligaste 30 utav totalt 3440 klientursprung
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 65320 78,03% 65319 87,26% 613958 94,28% 2 0,03% 103.90.231.49
2 2490 2,97% 452 0,60% 1214 0,19% 470 7,18% 216.244.66.238
3 532 0,64% 266 0,36% 558 0,09% 231 3,53% 193.201.224.224
4 292 0,35% 146 0,20% 306 0,05% 20 0,31% 31.184.238.50
5 214 0,26% 107 0,14% 128 0,02% 100 1,53% 144.217.178.180
6 186 0,22% 0 0,00% 81 0,01% 1 0,02% 5.9.158.195
7 186 0,22% 0 0,00% 81 0,01% 2 0,03% 95.216.15.189
8 185 0,22% 0 0,00% 81 0,01% 1 0,02% 207.244.157.10
9 185 0,22% 0 0,00% 81 0,01% 1 0,02% 5.9.138.189
10 185 0,22% 0 0,00% 81 0,01% 1 0,02% 5.9.61.101
11 183 0,22% 0 0,00% 80 0,01% 2 0,03% 148.251.69.139
12 183 0,22% 122 0,16% 116 0,02% 56 0,86% 38.141.47.238
13 146 0,17% 116 0,15% 241 0,04% 9 0,14% 176.9.4.107
14 144 0,17% 139 0,19% 244 0,04% 1 0,02% 35.195.33.20
15 131 0,16% 125 0,17% 687 0,11% 107 1,63% 175.138.75.52
16 117 0,14% 56 0,07% 69 0,01% 49 0,75% 167.114.171.94
17 115 0,14% 0 0,00% 50 0,01% 1 0,02% 173.212.241.58
18 113 0,13% 56 0,07% 67 0,01% 55 0,84% 5.39.96.153
19 107 0,13% 84 0,11% 359 0,06% 1 0,02% 62.138.14.39
20 103 0,12% 72 0,10% 1757 0,27% 2 0,03% 172.111.129.37
21 90 0,11% 89 0,12% 105 0,02% 1 0,02% 159.69.189.212
22 89 0,11% 83 0,11% 361 0,06% 2 0,03% 176.221.52.179
23 80 0,10% 40 0,05% 48 0,01% 37 0,57% 167.114.136.20
24 70 0,08% 35 0,05% 42 0,01% 30 0,46% 198.50.242.125
25 69 0,08% 0 0,00% 30 0,00% 1 0,02% 5.9.108.254
26 67 0,08% 0 0,00% 10 0,00% 37 0,57% 46.229.161.131
27 63 0,08% 42 0,06% 40 0,01% 21 0,32% 212.83.183.4
28 63 0,08% 38 0,05% 39 0,01% 25 0,38% 31.184.238.168
29 60 0,07% 55 0,07% 370 0,06% 8 0,12% 104.223.31.75
30 60 0,07% 30 0,04% 36 0,01% 30 0,46% 147.135.225.194

Vanligaste 10 utav totalt 3440 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 65320 78,03% 65319 87,26% 613958 94,28% 2 0,03% 103.90.231.49
2 103 0,12% 72 0,10% 1757 0,27% 2 0,03% 172.111.129.37
3 2490 2,97% 452 0,60% 1214 0,19% 470 7,18% 216.244.66.238
4 40 0,05% 32 0,04% 723 0,11% 2 0,03% 5.188.211.13
5 131 0,16% 125 0,17% 687 0,11% 107 1,63% 175.138.75.52
6 11 0,01% 11 0,01% 649 0,10% 1 0,02% 38.100.21.78
7 532 0,64% 266 0,36% 558 0,09% 231 3,53% 193.201.224.224
8 30 0,04% 29 0,04% 402 0,06% 1 0,02% 159.89.32.8
9 30 0,04% 29 0,04% 402 0,06% 1 0,02% 209.97.159.128
10 30 0,04% 29 0,04% 402 0,06% 1 0,02% 45.55.242.204

Vanligaste 30 utav totalt 89 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 66567 79,52% http://sagalina.com/
2 8512 10,17% - (Direct Request)
3 3611 4,31% http://www.sagalina.com/
4 655 0,78% http://www.sagalina.com/index.php
5 439 0,52% http://sagalina.com/@//register.php
6 128 0,15% http://sulganow.jugem.jp/
7 124 0,15% http://sagalina.com/@//register.php/login.php
8 120 0,14% http://www.sagalina.com/@/watch.php
9 111 0,13% http://sagalina.com/@//edit_profile.php
10 107 0,13% http://sagalina.com/@//login.php
11 82 0,10% http://www.sagalina.com/@/index.php
12 76 0,09% http://sagalina.com
13 75 0,09% http://altes-lagerhaus-windheim.de/
14 55 0,07% http://sagalina.com/@/
15 47 0,06% http://dafallen.freehostia.com/
16 20 0,02% http://www.sagalina.com/@/category.php
17 16 0,02% https://uptime.com/sagalina.com
18 15 0,02% http://www.sogou.com/web
19 14 0,02% http://sagalina.com/wp-login.php
20 12 0,01% http://ix.sk/0Coqd
21 9 0,01% http://ladiespage.haywardchurchofchrist.org/
22 8 0,01% http://pizza-tycoon.com/
23 7 0,01% http://pizza-imperia.com/
24 6 0,01% http://sagalina.com/@//index.php
25 5 0,01% http://amaneyamamoto.com/
26 5 0,01% http://hundejo.com/
27 5 0,01% https://www.google.com/
28 4 0,00% http://burger-imperia.com/
29 4 0,00% http://grin.to/2FOjV
30 4 0,00% http://gul.ly/26sdp

Vanligaste 15 utav totalt 538 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 2515 3,00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/65.0.3325.181 Chrome/65.0.3325.181 Saf
2 2490 2,97% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 1461 1,75% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 1308 1,56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/66.0.3359.181 Chrome/66.0.3359.181 Saf
5 1268 1,51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/66.0.3359.139 Chrome/66.0.3359.139 Saf
6 1260 1,51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Safari/605.1.15 Epiphany/605.1.15
7 1255 1,50% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.9) Gecko/20100101 Goanna/3.4 Firefox/52.9 PaleMoon/27.9.0
8 1248 1,49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/64.0.3282.167 Chrome/64.0.3282.167 Saf
9 1223 1,46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:3.4) Goanna/20180518 PaleMoon/27.9.2
10 1217 1,45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0.1
11 1196 1,43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36(KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3116.0 Safari/537.36 Chrome-Lighthouse
12 1189 1,42% Mozilla/5.0 (X11; OpenBSD i386) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.125 Safari/537.36
13 1178 1,41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3398.0 Safari/537.36
14 1176 1,40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/6.4 Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
15 1176 1,40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.9) Gecko/20100101 Goanna/3.4 Firefox/52.9 PaleMoon/27.9.3

Usage by Country for Mars 2019

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F Land
1 83712 100,00% 74853 100,00% 651236 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23