Usage statistics for sagalina.com

Summering månad för månad
Skapad 17-jan-2019 04:42 CET

Summering för sagalina.com

Summering månad för månad
Månad Medel över dagen Månatliga summor
Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F Besökare Sidor Filer Träffar
Jan 2019 2286 1848 2214 1379 8419 241306 23452 37638 31423 38877
Dec 2018 2252 1788 2150 1461 13940 471682 45291 66651 55445 69829
Nov 2018 3262 2639 3144 1123 5476 266826 14609 40882 34307 42410
Summor 979814 83352 145171 121175 151116


Generated by Webalizer Version 2.23